Dokumenty

Standardy Ochrony Małoletnich w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju

Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju

Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na lata 2020/2021 - 2023/2024

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Program wychowawczy

Prawa dziecka

Innowacja pedagogiczna "Z KULTURĄ MI DO TWARZY"

Projekt edukacji przyrodniczo-ekologicznej "PODRÓŻE DO KRAINY PRZYRODY"

Innowacja pedagogiczna "Easy English"

Informacja o alergenach