Rekrutacja

calendar-icon12 czerwca 2023

Ogłoszenie

Informuję, że rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na rok szkolny 2023/2024 odbędzie się w okresie od 12 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

Przedszkole dysponuje 1 wolnym miejscem w grupie dzieci 5-letnich oraz 5 miejscami wolnymi w grupie dzieci 6-letnich.

Druki wniosku oraz oświadczenia można pobrać ze strony internetowej https://pp3.busko.pl/rekrutacja lub bezpośrednio w przedszkolu.

Druki do pobrania:

calendar-icon06 kwietnia 2023

OGŁOSZENIE

Druki informacji dla rodziców w sprawie korzystania przez dziecko z usług Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju w roku szkolnym 2023/2024 dla dzieci nowoprzyjętych i kontynuujących wychowanie przedszkolne podpisywane będą w dniach od 9 do 10 maja 2023 roku w godzinach od 13:00 do 16:30.

calendar-icon22 marca 2023

Informacja dla rodziców kandydatów zakwalifikowanych do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju w postępowaniu rekrutacyjnym.

Informuję, że w dniach od 27.03.2023 r. do 31.03.2023 r. należy złożyć „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka” w postaci pisemnego oświadczenia. Druki dostępne są w placówce oraz na stronie internetowej Przedszkola.
Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną podane do wiadomości dnia 6 kwietnia 2023 r.

calendar-icon17 lutego 2023

Informacja

Informuję, że Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju, po zebraniu od rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dysponuje 58 wolnymi miejscami na rok szkolny 2023/2024 w grupach dzieci od 3 do 6 lat.

W załączniku znajduje się powyższa informacja.

calendar-icon31 stycznia 2023

Ogłoszenie

Informuję rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju, że w dniach od 06 lutego 2023r. do 10 lutego 2023 r. będą przyjmowane w Przedszkolu deklaracje
o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
na rok szkolny 2023/2024.
Druki deklaracji są do pobrania w placówce lub poniżej.

Rodziców dzieci, którzy złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 informujemy, iż wszystkie dzieci zostały przyjęte do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju na rok szkolny 2023/2024.