Atuty przedszkola

Przyjazna atmosfera

Dowiedz się więcej

Doświadczona kadra

Dowiedz się więcej

Kolorowe sale

Dowiedz się więcej

Bezpieczne place zabaw

Dowiedz się więcej

Bogata oferta zajęć bezpłatnych

Dowiedz się więcej

Realizowane programy, projekty

Dowiedz się więcej

Urozmaicone, zdrowe posiłki

Dowiedz się więcej

Dogodna lokalizacja przedszkola

Dowiedz się więcej

Kadra i personel przedszkola

Dyrektor

mgr Szostak Barbara

Nauczyciele

mgr Czaja Marzena
mgr Karcz Anetta
mgr Kulczycka Danuta
mgr Kulpińska Mariola
mgr Kułaga Agata
mgr Lepiarz Elżbieta
mgr Majcher-Cerazy Izabela
mgr Molisak Marzena
mgr Pieterwas Sylwia
mgr Prędka Magdalena
mgr Węziak Izabela
mgr Wybraniec Agnieszka
mgr Wyrzycka Dorota
mgr Zając Beata
mgr Zoch Joanna

Psycholog
mgr Szot Marlena

Pedagog specjalny
mgr Wybraniec Agnieszka

Logopeda
mgr Musiał Anna

Religia
mgr Budzyńska Helena

Pracownicy administracyjni

Kobus Halina
lic. Kochan Aldona
mgr Szczepanik Joanna

Pracownicy obsługi

Chorążek Marta
Dalach Agnieszka
Fabijańska Małgorzata
Futrzyńska Oliwia
Jaguś Anna
Klepacz Anna
Korzeń Elżbieta
Matuszewska Katarzyna
Mołas Andrzej
Soja Barbara
Styczeń Jolanta
Waloch Anita
Witkowska Jolanta

Grupy przedszkolne

Grupy przedszkolne w naszym Przedszkolu nr 3 w Busku są tworzone na podstawie wieku dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Samo przedszkole jest miejscem, w którym dzieci uczą się poprzez zabawę. W każdej grupie przedszkolnej dzieci mogą rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. Wierzymy, że najwięcej można osiągnąć poprzez stworzenie miejsca, w którym dzieci mogą się bawić i uczyć się jednocześnie. Każdego dnia dzieci mają okazję do poznawania nowych rzeczy, kształtowania swoich umiejętności oraz do wspólnej zabawy. Wszystko to dzięki wykwalifikowanej kadrze pracowników, którzy dbają o to, by każde dziecko czuło się w przedszkolu bezpieczne i doceniane.

Ramowy rozkład dnia

06:00-8:00

– Schodzenie się dzieci, zajęcia opiekuńcze,

– zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabaw konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

08:00-8:30

– zabawy integrujące grupę.

– ćwiczenia ogólnorozwojowe, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową,  grafomotorykę, logopedyczne,

– zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, badawcze,

– ćwiczenia  ortofoniczne, oddechowe, słuchowe, gramatyczne,

– praca  indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia  oraz z dziećmi zdolnymi,

– słuchanie wybranych utworów z literatury dziecięcej, oglądanie historyjek obrazkowych,

– rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8:30 - 8:45

– zabawy ruchowe – ogólnorozwojowe,

– ćwiczenia gimnastyczne.

8:45 - 9:00

– czynności higieniczno – samoobsługowe,

– przygotowanie do śniadania.

9:00 - 9:30

– śniadanie, kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole,

– kształtowanie nawyków higieniczno-porządkowych, przygotowanie do zajęć.

9:30 - 10:30

– realizacja zadań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez zajęcia z całą grupą,  prowadzone wg planów miesięcznych oraz wybranego programu nauczania,

– zabawy z językiem angielskim,

– zabawy ruchowe, rytmiczne,

– zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,

– przedstawienia teatralne.

10:30 - 11:30

– zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci.

11:30 - 12:30

– zabawy ruchowe na świeżym powietrzu,

– obserwacje przyrodnicze, prace przyrodnicze,

– spacery i wycieczki – w przypadku niesprzyjającej aury – zabawy ruchowe w sali.

12:30 - 13:00

– czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do obiadu.

13:00 - 13:30

– obiad – utrwalenie zasad kulturalnego zachowania się podczas posiłku.

13:30 - 14:00

– leżakowanie,

– relaksacja – odpoczynek przy muzyce i bajkach relaksacyjnych,

– utrwalenie  poznanych treści, zabawa dowolna  z niewielkim udziałem  nauczyciela, zabawy graficzne, rysowanie,  majsterkowanie,  zabawy i gry językowe,

– zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych,

– zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno- techniczne,

– czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do podwieczorku.

14:00 - 14:15

– podwieczorek,

– wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania się przy stole.

14:15 - 16:00

– zabawy edukacyjne i wychowawcze, muzyczno-ruchowe i rytmiczne organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

– ćwiczenia indywidualne dostosowane do możliwości dzieci,

– zabawy i gry edukacyjne , planszowe przy stolikach ,

– czytanie książek, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne,

– obserwacja pedagogiczna, zajęcia dodatkowe, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci,

– zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci,

– zabawy swobodne  wynikające z zainteresowań dziecka. Zajęcia indywidualne.

16:00 - 16:30

– gry i zabawy ruchowe ( również w ogrodzie przedszkolnym),

– zabawy swobodne,

– prace porządkowe w sali,

– rozchodzenie się dzieci.