RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - ogólna

Інформаційне положення про обробку персональних даних в у Державному дитячому садку № 3 м. Бусько-Здруй

Informacja dotycząca administratora danych

Informacja dotycząca administratora danych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 3

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla pracowników przedszkola

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla dzieci oraz ich rodziców/opiekunów prawnych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu wizerunku - RODO

Informacja o przetwarzaniu wizerunku - RODO