Zaproszenia do składania ofert

calendar-icon16 stycznia 2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na przegląd techniczny: gaśnic i hydrantów, wyłącznika głównego pożarowego, oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania grawitacyjnego

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na przegląd techniczny: gaśnic i hydrantów, wyłącznika głównego pożarowego, oświetlenia ewakuacyjnego oraz systemu oddymiania grawitacyjnego w placówce.
Celem ogłoszenia zapytania ofertowego jest wyłonienie jednego uprawnionego podmiotu, który zaoferuje najniższe ceny, gwarantując odpowiednią jakość usług.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane
z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy należy złożyć w kopercie zawierającej dane składającego oraz oznaczenie „Oferta na przeglądy techniczne” w terminie do 23 stycznia 2023 r. do godz. 1300, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert odbędzie się 23 stycznia 2023 r. o godz. 1330.
Przeglądów dokona wyłoniony wykonawca na podstawie wystawionego przez przedszkole zlecenia, a płatność uregulowana zostanie przelewem po wykonaniu usługi i dostarczeniu stosownych protokołów w terminie do 14 dni od daty przedłożenia przez zleceniobiorcę faktury/rachunku.
Przeglądy winny być dokonane w terminie od 25.01.2023 r. do 10.02.2023 r.

Załączniki:
– druk formularza ofertowego

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

INTERPOŻ Robert Bujny
Zbludowice, ul. Zdrojowa 32
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 1195,56 zł

calendar-icon03 stycznia 2023

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację zajęć dodatkowych z rytmiki

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zajęć dodatkowych z rytmiki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na realizację zajęć dodatkowych z rytmiki” w terminie do 11 stycznia 2023 r. do godz. 1200, w budynku  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 11 stycznia 2023 r., godz. 1300.       
Umowa zawarta zostanie na okres od  16.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ na dostawę artykułów przemysłowych i środków czystości w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów przemysłowych i środków czystości do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę artykułów przemysłowych i środków czystości” w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1000,  
w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1400.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

P.H.U. „SAWA” Sp.j.
ul. Wojska Polskiego 35b
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 16 160,65 zł

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę produktów mleczarskich w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę produktów mleczarskich do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę produktów mleczarskich” w terminie do 28 grudnia 2022r. do godz. 1200,  w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1330.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowani

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

P.H.U. „SAWA” Sp.j.
ul. Wojska Polskiego 35b
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 29 666,40 zł

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę artykułów spożywczych w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w
nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę artykułów spożywczych” w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1200,  w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1245.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

P.H.U. „SAWA” Sp.j.
ul. Wojska Polskiego 35b
28-100 Busko-Zdrój

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę mięsa i wędlin oraz mrożonek rybnych w 2023 roku. 

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę mięsa i wędlin oraz mrożonek rybnych do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę mięsa i wędlin oraz mrożonek rybnych” do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju  w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1100,  w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1200.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Hurtownia „KIM” Sp.j.
ul. Bohaterów Warszawy 106
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 61 195,00 zł

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę pieczywa i produktów piekarniczo-cukierniczych w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pieczywa i produktów piekarniczo- cukierniczych do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę pieczywa i produktów piekarniczo- cukierniczych” w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1100,  w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1130.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

P.S.S. „SPOŁEM”
Pl. Zwycięstwa 21
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 18 478,00 zł

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę warzyw i kiszonek w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę warzyw i kiszonek do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę warzyw i kiszonek” w terminie do 27 grudnia 2022 r. do godz. 1300,  w budynku  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 0900.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Uwaga! Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest posiadanie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

F.H.U. „BONAR”
Piotr Bonar
Kików 28
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 49 292,50 zł

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na realizację zajęć dodatkowych z rytmiki w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na realizację zajęć dodatkowych z rytmiki w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na realizację zajęć dodatkowych z rytmiki” w terminie do 27 grudnia 2022 r. do godz. 1200, w budynku  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 0830.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert.

calendar-icon14 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonywanie czynności konserwacyjnych dwóch dźwigów towarowych w 2023 r.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie czynności konserwacyjnych dwóch dźwigów towarowych o udźwigu Q-100 kg każdy, zainstalowanych w budynku przedszkola.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane
z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć
w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, opatrzonej hasłem „Czynności konserwacyjne dźwigów towarowych” w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1000, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1030.
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.
Do oferty należy dołączyć:
1. Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów towarowych, bądź towarowo-osobowych.

Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

INTERLIFT Sp. z o.o.
ul. Powstańców 50
31-422 Kraków

wartość zamówienia: 800,00 zł/mc

calendar-icon12 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonywanie kontroli przewodów kominowych w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie kontroli przewodów kominowych w budynku przedszkola.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć
w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, zawierającym oznaczenie „Kontrola przewodów kominowych w 2023 r.” w terminie do 23 grudnia 2022 r. do godz. 1100, w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert odbędzie się 23 grudnia 2022 r., godz. 1200.
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od 01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

27 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Rejonowy Zakład Usług Kominiarskich
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 700,00 zł

calendar-icon12 grudnia 2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie badań lekarskich z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej pracowników placówki. Stan zatrudnienia w Przedszkolu wynosi 35 osób (w tym 19 nauczycieli, 13 pracowników obsługi, 3 pracowników administracji). Szacunkowa ilość pracowników planowanych do badań w 2023 r. to 19 osób.
Celem ogłoszenia zapytania ofertowego jest wyłonienie jednego uprawnionego podmiotu, który zaoferuje najniższe ceny, gwarantując odpowiednią jakość usług.
Podstawę prawną określenia prowadzenia oraz rodzajów i częstotliwości badań stanowi art. 229 § 8 Kodeksu pracy. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t.j. Dz.U.2016 poz.2067 z późn. zm.).
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza Ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Formularz ofertowy oraz  zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należyzłożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na przeprowadzanie badań lekarskich pracowników w 2023 r.” w terminie do 23 grudnia 2022 r. do godz. 1000, w placówce Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert odbędzie się 23 grudnia 2022 r., godz. 1100.           
Termin realizacji badań: 2023 rok.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

27 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

Prywatny Gabinet Lekarski
dr n.med. Ryszard Starnowski
specjalista chorób wewnętrznych i medycyny przemysłowej
ul. Chopina 2
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 5 525,00 zł
(przy założeniu wykonania badań zaplanowanym pracownikom)