Ogłoszenia

calendar-icon28 września 2022

Ogłoszenie – zmiana stawki za godziny pobytu dziecka w przedszkolu

Zgodnie z Uchwałą Nr LI/618/2022 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Busko-Zdrój (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2022 r. poz. 3153) od dnia 1 października 2022 r. ulega zmianie stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu (poza czasem bezpłatnego nauczania tj. od  godz. 800 do 1300).

Nowa stawka to 1,14 zł (słownie: jeden złoty czternaście groszy).

calendar-icon13 września 2022

Ogłoszenie – godziny dostępności nauczycieli

GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
na konsultacje dla dzieci i ich rodziców
w Publicznym Przedszkolu Nr 3 w Busku-Zdroju
zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta nauczyciela

GrupaNazwisko i imię nauczycieli  Dzień tygodniaGodziny
  ICzaja Marzena Kulczycka Danuta  Poniedziałek  10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
 (co tydzień)
  IIPrędka Magdalena Majcher-Cerazy Izabela  Środa  10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
  (co tydzień)
  IIIWyrzycka Dorota Zoch Joanna  Czwartek  10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
  (co tydzień)
  IVLepiarz Elżbieta Kulpińska Mariola  Wtorek  10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
  (co tydzień)
  VZając Beata Karcz Anetta  Czwartek  10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
  (co tydzień)
  VIKułaga Agata Węziak Izabela  Wtorek  10:30 – 11:30
11:30 – 12:30
  (co tydzień)
  VIIMolisak Marzena Pieterwas Sylwia  Środa  10:00 – 11:00
11:00 – 12:00
  (co tydzień)
LogopedaMusiał Anna  Czwartek  14:00 – 15:00
(co drugi tydzień)
Nauczyciel współorganizującyWybraniec Agnieszka  Poniedziałek  13:00 – 14:00
  (co tydzień)
Nauczyciel współorganizującyZabłotna Beata  Wtorek  13:00 – 14:00
  (co tydzień)
Religias. Budzyńska     
    Helena
Poniedziałek  11:30 – 12:30
(co drugi tydzień)