Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2021/2022

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 13 stycznia 2021 r. (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Mista i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotycząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2021/2022 (pdf)

# Ogłoszenie dotyczące składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

# Druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszklolnego (do pobrania)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2021/2022 (do pobrania)

# Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do pobrania)

# Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (do pobrania)

# Oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania)

# Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (do pobrania)

# Oświadczenie o lokalizacji przedszkola względem miejsca zamieszkania lub pracy rodzica (do pobrania)

 

Skip to content