Realizowane programy, projekty

Każdego roku, przedszkole bierze udział w ciekawych programach i projektach edukacyjnych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim, akcjach o różnorakim charakterze, konkursach i przeglądach. Nauczyciele przygotowują i realizują wspólnie z dziećmi innowacje pedagogiczne. Efekty działań prezentują w formie „Dobrych Praktyk” na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach.

W roku szkolnym 2022/2023  realizujemy następujące przedsięwzięcia:

Międzynarodowy projekt czytelniczy „Magiczna moc bajek”. Głównym celem projektu  jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Z ekologią na Ty”. W ramach tego przedsięwzięcia realizujemy kolejne zaproponowane zadania, których celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności wśród dzieci z zakresu funkcjonowania i ochrony przyrody.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Razem przez cztery pory roku”. Głównym celem projektu jest promowanie treści z zakresu edukacji przyrodniczej, rozwijanie samodzielności i kreatywności dzieci.

Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programować”.  Celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Co słonko widziało – na dziecięce kłopoty Jan Brzechwa”. Założeniem projektu jest wprowadzanie dzieci w otaczający świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa, literatury polskich autorów, wzbogacanie wiedzy, słownictwa.

Ogólnopolski program edukacji antynikotynowej „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Ogólnopolski projekt ekologiczny „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Program „Mano, Tato, wolę wodę” – celem programu jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”. Projekt promujący dawną literaturę dziecięcą, którego celem jest  zainteresowanie dzieci i nauczycieli literaturą dziecięcą, tą dawną, książeczką wypożyczoną w bibliotece oraz drugi –  zwrócenie uwagi na rolę wróbli w naszym życiu.

Ogólnopolski projekt edukacyjny „Sensoryczny Kogel-Mogel”. Celem głównym projektu jest: usprawnianie motoryki dużej – ćwiczenie postawy oraz usprawnianie motoryki małej – usprawnianie funkcji ręki. Udział w projekcie  to dostarczenie dzieciom poprzez zabawę różnorodnych bodźców wspomagających integracje wszystkich zmysłów oraz ich rozwój.

Ogólnopolska akcja „Zdrowo i sportowo”, która  skierowana jest do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych. Jej głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia, poprzez pokazanie dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchową.

Akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców” – głównym celem jest zachęcenie rodziców do zwiększenia ilości czasu poświęcanego na wspólną naukę z dziećmi.