,,Zimo baw się z nami”

„Zimo baw się z nami” – gry i zabawy o tematyce zimowej. Zajęcie otwarte przygotowała i przeprowadziła nauczycielka grupy V – Elżbieta Lepiarz. Celem zajęć było utrwalenie i uzupełnienie wiadomości o zimie i jej charakterystycznych cechach poprzez gry i zabawy, oraz wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

Skip to content