Wyniki naboru na stanowisko nauczyciela w oddziale zamiejscowym w Kołaczkowicach

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju informuje, że w wyniku naboru na stanowisko pracy nauczyciela w oddziale zamiejscowym w Kołaczkowicach, została wybrana Pani Izabela Grochala. Uzasadnienie: Kandydatka na stanowisko nauczyciela spełniła wymogi formalne, a podczas rozmowy rekrutacyjnej potwierdziła dobrą znajomość zagadnień związanych z  nauczanym przedmiotem i ze specyfiką pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Skip to content