„Wszystko zaczyna się od przedszkola” – Jubileusz 30-lecia naszego Przedszkola

Dnia 12.05.2019 r. w Buskim Samorządowy Centrum Kultury odbyła się uroczystość z okazji Jubileuszu Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju. Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonała Pani Barbara Szostak Dyrektor Przedszkola, serdecznie witając przybyłych gości: Burmistrza MiG Busko-Zdrój – Pana Waldemara Sikorę, Z-cę Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój – Pana Michała Marońskiego, Dyrektora Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych – Pana Tomasza Hałatkiewicza, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej- bryg. Pana Artura Brachowicza, Komendanta Hufca ZHP – Panią Teresę Leszczyńską, Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność” – Pana Bogusława Mączyńskiego, obecnych i emerytowanych nauczycieli, pracowników obsługi i administracji, przyjaciół i sympatyków przedszkola, absolwentów, rodziców i dzieci. Jako gościa honorowego powitano Panią Bogumiłę Gąsior – pierwszego dyrektora placówki.
Po życzeniach, gratulacjach oraz podziękowaniach, złożonych na ręce Pani Dyrektor, od przybyłych gości, odbyła się część artystyczna w wykonaniu dzieci. W tym roku przedszkolaki zaprezentowały rodzicom i gościom barwną opowieść o Calineczce. Dzieci pięknie śpiewały i tańczyły, a blasku dodawały im kolorowe, specjalnie na tę uroczystość przygotowane stroje. Publiczność nagrodziła wszystkich gromkimi brawami, co małym artystom sprawiło wiele radości. Szczególnie serdecznie podziękował dzieciom Burmistrz Waldemar Sikora wręczając przedszkolakom ogromny kosz pełen słodyczy oraz upominki. 

Skip to content