Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020!

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” – Benjamin Franklin
W myśl powyższego cytatu w tym roku, w naszym przedszkolu podejmujemy wiele inicjatyw wspomagających wszechstronny rozwój dzieci. Są nimi:
 projekty:
„Piękna Nasza Polska Cała” jest to międzynarodowy projekt, który ma na celu wychowywanie do wartości poprzez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych u dzieci. W projekcie biorą udział dzieci oraz wychowawcy ze wszystkich grup. Koordynatorami projektu są: Marzena Czaja, Danuta Kulczycka, Anetta Karcz, Beata Zając, Dorota Wyrzycka, Joanna Zoch.
„Kreatywny przedszkolak” – ogólnopolski projekt edukacyjny, którego celem są kreatywne i twórcze działania nauczycieli z przedszkolakami oraz uruchamianie twórczości dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”, a także doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia, doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia, współpracy. Projekt będzie realizowany w grupie IV przez Panię: Marzenę Czaję i Danutę Kulczycką.
„Magiczna moc bajek” – międzynarodowy projekt czytelniczy, którego celem jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Realizowany w grupie VI przez Panie: Beatę Karbowniczek, Magdalenę Prędką.
„Mały Miś w świecie wielkiej literatury” – to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa wśród najmłodszych. Koordynatorami projektu są Panie: Elżbieta Lepiarz, Dorota Bujny, Marzena Molisak, Danuta Zawisza, Anetta Karcz, Beata Zając, we współpracy z „Mac” edukacja i czasopismem „Bliżej przedszkola”
 programy:
– Program wychowawczy, którego celem jest wspomaganie prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci. Realizowany on będzie w grupie III i IV przez Panie: Marzenę Czaję, Danutę Kulczycką, Beatę Zając i Anettę Karcz.
– „Jestem samodzielny” – program edukacyjny wspierający rozwój samodzielności i kreatywności dzieci. Realizowany będzie w grupie VII przez Panie: Agatę Kułagę i Halinę Żądło
– „Kreatywny przedszkolak”, którego głównym celem będzie rozwijanie możliwości artystycznych dzieci poprzez wzbudzanie zainteresowań sztuką, kształceniem umiejętności jej odbioru i tworzeniem w zakresie aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej. Program realizowany będzie w grupie IV przez Panie: Marzenę Czaję Danutę Kulczycką.
– „Znamy zasady bezpieczeństwa” to program propagujący bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu i w drodze do przedszkola. Realizowany w grupie VI przez Panie: Magdalenę Prędką i Beatę Karbowiczek.
– „W matematycznej krainie” – program edukacyjny rozwijający kompetencje matematyczne dzieci 5-6 – letnich. Realizowany będzie w grupie V przez Panie: Dorotę Wyrzycką, Joannę Zoch,
– Program profilaktyczny promujący zdrowy styl życia, realizowany w grupie V przez Panie: Dorotę Wyrzycką, Joannę Zoch.
– „Czyste powietrze wokół nas” – program edukacji prozdrowotnej,
– „Mamo, tato – wolę wodę” – celem programu jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz zwrócenie uwagi na zagadnienia ochrony środowiska.
 bierzemy udział w akcjach:
– „Cała Polska czyta dzieciom”, celem głównym akcji jest wprowadzenie dzieci w świat literatury, budzenie zainteresowania książkami,
– „Góra Grosza” – akcja charytatywna.
Zachęcamy do odwiedzania naszej strony, na której publikujemy artykuły z realizacji wyżej wymienionych działań edukacyjnych oraz ważne wydarzenia z „życia” przedszkola.

Skip to content