,,Wesołe przedszkole”

We wtorek 6 listopada w Kołaczkowicach, a dokładnie w tutejszej szkole podstawowej, zostało otwarte „Wesołe Przedszkole”, które jest filią Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju. Było tradycyjne przecięcie wstęgi, do którego zgłosiły się nawet przedszkolaki oraz słodki poczęstunek.

Burmistrz Waldemar Sikora przypomniał, jak ważnym etapem w kształceniu człowieka jest wychowanie przedszkolne. Zapewnił przedszkolaków, że to właśnie w nowym miejscu nauczą się wielu ciekawych rzeczy, wierszyków, piosenek, podstaw języka angielskiego. Obiecał dzieciom, że będą brały aktywny udział w zajęciach teatralnych, taneczno-ruchowo-rytmicznych, w festynach i wycieczkach autokarowych. Przykazał najmłodszym, żeby zawsze byli grzeczni, życzył, by przedszkole stało się dla dzieci najpiękniejszym i jednym z najważniejszych miejsc.O tym, jak kapitalny wpływ na rozwój dziecka ma nauka w przedszkolu mówił również Adam Jarubas, którego pięcioletni synek zaskakuje rodziców swoją wiedzą i manierami poznanymi właśnie w przedszkolu.

Przedszkole powstało w ramach projektu „Wesołe Przedszkole” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet – IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Do placówki będzie uczęszczać 25 maluchów z dziesięciu sołectw: Kołaczkowice, Janina, Ruczynów, Widuchowa, Kotki, Skorzów, Podgaje, Słabkowice, Służów i Palonki. Dyrektorem placówki jest pani Barbara Szostak, nauczycielkami zaś Barbara Zając, Lucyna Majcherczak i Joanna Zoch.

Skip to content