Spotkanie z policjantem – grupa II i IV

Od początku roku szkolnego dzieci z grupy IV i II poznawały podstawowe zasady bezpieczeństwa zarówno na terenie przedszkola jak i poza nim. Wraz ze swymi paniami A. Kułagą, A. Paśmińską, D. Zawiszą i M. Molisak chodziły na spacery, wycieczki ucząc się jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię i zachowywać się w jej pobliżu.
W ramach edukacji w tym kierunku, 22 września przedszkolaki miały okazję porozmawiać z policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i z przedszkola, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych. Policjant zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się.
Zajęcia z przedstawicielem Policji, realizowane w ramach programu profilaktycznego, możliwość czynnego uczestnictwa w ćwiczeniach w terenie, na pewno w dużym stopniu przyczynią się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i bezpiecznych wśród dzieci oraz pozytywnie wpłyną na ich zachowanie jako uczestników ruchu drogowego.

Skip to content