Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 31 stycznia 2022 r. (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotycząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2022/2023 (pdf)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2022/2023 (do pobrania)

# Oświadczenie o wielodzietności  (do pobrania)

# Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (do pobrania)

# Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (do pobrania)

# Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (do pobrania)

# Oświadczenie o lokalizacji przedszkola względem miejsca zamieszkania lub pracy rodzica (do pobrania)

# Informacja o ilości wolnych miejsc (pdf)

Skip to content