Rekrutacja do przedszkola 2019/2020

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój  z dnia 23 stycznia 2019 roku (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotcząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

# Informacja dotycząca deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

# Druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2019/2020 (pdf)

# Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka (pdf)

# Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (pdf)

# Oświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego (pdf)

# Oświadczenie o studiowaniu rodziców (pdf)

# Oświadczenie o wspólnym zamieszkiwaniu z dzieckiem (pdf)

# Oświadczenie o zatrudnieniu rodziców (pdf)

# Oświadczenie o lokalizacji przedszkola względem miejsca zamieszkania lub pracy rodzica (pdf)

# Oświadczenie o wielodzietności rodziny (pdf)

# Informacja o składaniu pisemnego „Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola” (pdf)

# „Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola” – do pobrania (tutaj)

# Ogłoszenie dotyczące podpisywania druków informacji dla rodziców (tutaj)

Skip to content