Przedszkolak-przyjacielem przyrody

Mając na uwadze wzbogacenie świadomości ekologicznej i ukierunkowanie działań ekologicznych, a także rozbudzenie ciekawości przyrodniczej i chęć poznania najbliższego środowiska nauczycielki grupy I zorganizowały dla swoich wychowanków cykl zajęć i zabaw pod hasłem „Przedszkolak – przyjacielem przyrody”.

Skip to content