,,Pisanki, kraszanki….”

W gr IV i gr VII odbyły się wielkanocne konkursy plastyczne W gr VII konkurs pod hasłem ,,Koszyczek wielkanocny: zorganizowały i przeprowadziły wych. :M. Słaba i D. Kulczycka. W konkursie wzięły udział dzieci z całego przedszkola. Wszystkie prace zostały nagrodzone dyplomami i drobnymi upominkami. W grupie IV odbył się konkurs plastyczny Pracuję z mamą i tatą,,Pisanka Wielkanocna”. Celem konkursu było umacnianie więzi rodzinnych , zachęcanie rodziców do chwili zabawy ze swoim dzieckiem. Ze wszystkich prac powstała piękna. wystawa, którą można było podziwiać w holu przedszkola. Za piękne prace dzieci otrzymały nagrody o tematyce świątecznej. Konkurs zorganizowały wych. D. Wyrzycka i M. Czaja

Skip to content