Pięciolatki z grupy IV poznają zasady ruchu drogowego

Poznawanie przez dzieci zasad ruchu drogowego już od najmłodszych lat wpływa na ich zachowanie na drodze i warunkuje bezpieczeństwo. Pięciolatki z grupy IV uczyły się właściwego postępowania w ruchu ulicznym podczas zajęć w przedszkolu i spacerów. Ćwiczyły prawidłowe poruszanie się po ulicy. Poznały znaczenie świateł sygnalizatora. Klasyfikowały znaki drogowe wg, kształtu dopasowując je do odpowiednich figur geometrycznych. Swoje wiadomości przedszkolaki utrwalały wykonując różne pracę plastyczne i podczas zabaw dowolnych. 

Skip to content