Ogłoszenie dotyczące wydłużenia okresu zawieszenia zajęć w przedszkolu.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zostaje wydłużony okres zawieszenia zajęć w szkołach i przedszkolach na terenie całego kraju do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Skip to content