Ogłoszenie dotyczące płatności za przedszkole

Informuję, iż w związku ze zmianą przepisów dotyczących wprowadzenia kas fiskalnych, od dnia 1 stycznia 2014 r. wpłaty uiszczane przez rodziców za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu muszą być dokonywane wyłącznie bezgotówkowe bezpośrednio na rachunek bankowy dochodów Przedszkola

nr 23 8480 0004 2001 0008 8880 0002.

Możliwe do zastosowania formy płatności:

-elektronicznie – bezpośrednio z rachunku bankowego rodzica,

-w kasie w siedzibie Banku Spółdzielczego w Busku – Zdroju, ul. Batorego 1 A,

-w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Busku -Zdroju, ul. Mickiewicza 10,

w punkcie kasowym Banku Spółdzielczego w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku – Zdroju,

os.Pułaskiego 10.

 

Skip to content