Nasza miejscowość, nasz region

2.06.2010 w Publicznym Przedszkolu Nr 3 odbył się występ dzieci 6- letnich z grupy IV, który był podsumowaniem realizowanego programu z edukacji regionalnej ,,Busko- Zdrój- moje miasto, Świętokrzyskie- mój region”. Program został opracowany i wdrożony pod kierunkiem dyr. Przedszkola p. Barbarę Szostak przez nauczycielki : M.Prędką i B. Karbowniczek. Obejmował tematykę z zakresu ,,Nasza miejscowość, nasz region” w formie poszerzonej i dostosowanej do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci. Programy regionalne realizowane są w Przedszkolu Nr 3 od 2003 roku. Towarzyszą im występy dzieci, inscenizacje legend a także konkursy plastyczne dla dzieci i rodziców. W tym roku na zaproszenie pani dyrektor Barbary Szostak na spotkanie przybyli : Wojewoda Województwa Świętokrzyskiego pani Bożena Pałka- Koruba, Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój, pan Piotr Wąsowicz, rodzice i dziadkowie. W programie znalazły się :inscenizacja legendy świętokrzyskiej ,,Czarownica z Łysej Góry”, piosenki ludowe i przyśpiewki min..Jawor”, ,,Świętokrzyskie, jakie cudne”. Nie zabrakło elementów humorystycznych. Publiczność śmiała się do łez słuchając wywiadu z ,,małą Gienią Pigwą, w role której wcielił się Adaś Ł. Występ zakończył się brawurowym nowoczesnym tańcem czarownic.

Skip to content