„Lubimy książki”

W pierwszym tygodniu stycznia 2018r. w grupie VII gościli: babcia Oli, babcia oraz mama Zosi i Marysi, a także mama Nikoli, które w kolejnych dniach czytały dzieciom ulubione bajki. Przedsięwzięcie jest kontynuacją akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, która ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych, przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych oraz budowanie więzi między opiekunem i dzieckiem.
Czekamy z niecierpliwością na dalszych ochotników – a dzieciom gratulujemy, że mają wspaniałych Rodziców i Babcie! 

Skip to content