Konkurs plastyczny pt.: „Moja mała Ojczyzna”

27. 11.2018r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt.: „Moja mała Ojczyzna” zorganizowanego przez panie Marzenę Czaję i Danutę Kulczycką w ramach realizowanego w naszym przedszkolu, Międzynarodowego Projektu: „Piękna nasza Polska cała”. Celem konkursu było kształtowanie wśród najmłodszych postaw patriotycznych oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej. Dzieci wspólnie z rodzicami wykonały piękne prace, za które otrzymały z rąk pani Dyrektor Barbary Szostak dyplomy i książeczki. Wszystkie prace można podziwiać w kąciku patriotycznym w holu przedszkolnym. 

Skip to content