„Jesień w lesie” – grupa IV, V i VI

Dzieci z grupy IV, V i VI wzięły udział w spotkaniu z panią Marią Skrzypek – przedstawicielem Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Prelekcja oraz późniejsza dyskusja o lesie i jego mieszkańcach inspirowana była inscenizacją „Jak brzoza liście rozdawała”, przygotowaną przez dzieci i ich panie : Halinę, Agatę, Marzenę, Danutę, Joannę i Dorotę.
Pani dyrektor B. Szostak podziękowała wszystkim za spotkanie, a następnie wręczyła dzieciom dyplomy za udział w konkursie plastycznym „Jesienne drzewo”.
Jesienne spotkanie dzieci z pracownikiem Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych zakończyło się wspólnym sadzeniem drzew na placu przedszkolnym. 

Skip to content