Informacja

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju wraz z nauczycielkami: Beatą Karbowniczek, Magdaleną Prędką, Marzeną Czają, Danutą Kulczycką, Dorotą Bujny i Elżbietą Lepiarz zgłosiły do Kuratorium Oświaty przykłady „Dobrych praktyk”, które zostały umieszczone na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Kielcach. Zapraszamy do zapoznania się z przedszkolnymi „dobrymi praktykami”, które przyczyniają się do podnoszenia jakości wychowania oraz opieki w naszej placówce. 

Skip to content