Informacja dla Rodziców dzieci z grup „0” (urodzonych w 2010 roku).

Od 1 stycznia 2017 r. zniesione zostają opłaty za pobyt dziecka w wieku 6 lat w publicznej placówce wychowania przedszkolnego – ma to związek z tym, że 6-latki (urodzone w 2010 roku) objęte zostaną subwencją oświatową.

„W praktyce, od 1 stycznia 2017 r. rodzice dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego (oraz starszych) w publicznych przedszkolach (oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej lub innych formach wychowania przedszkolnego), muszą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia”.

Skip to content