Ekologia w grupie 4-latków

W ramach realizacji projektu „Mały miś w świecie wielkiej literatury” w grupie 4 – latków realizowany był moduł – „Zmisiowany Eko – kalendarz”, którego celem było rozwijanie zainteresowania przyrodą i ochroną środowiska. Poprzez różnorodne formy pracy dzieci poznawały środowisko przyrodnicze, szukały oznak wiosny, podziwiały piękno otaczającej przyrody oglądając przydomowe ogródki i rosnące w nich rośliny. Zapoznały się również z szeregiem różnorodnych świąt związanych z przyrodą i ekologią oraz poznały sposoby segregowania śmieci. 

Skip to content