Dzieci z grupy V zwiedzają jaskinie na kieleckiej Kadzielni.

Po wyjściu z teatru dzieci pojechały do Rezerwatu Przyrody „Kadzielnia” na terenie Geoparku Kielce, aby zwiedzić tamtejsze jaskinie. Podziemna trasa to system trzech jaskiń: Odkrywców – Prochownia – Szczelina powstałych w wyniku zjawisk krasowych. W jaskiniach, pod opieką pani przewodnik ze Speleoklubu Świętokrzyskiego, z dużym zainteresowaniem oglądały między innymi skamieniałości zwierząt żyjących w dawnym morzu (np.: koralowców, głowonogów, ślimaków), procesy tektoniczne i mineralizacyjne, nacieki jaskiniowe takie jak stalagmity, stalaktyty, namuliska. 

Skip to content