Dotyczy rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Nr 13/2013 z dnia 28.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój na rok szkolny 2016/2017.

 

Rodzaj czynności:
– termin w postępowaniu rekrutacyjnym
– termin w postępowaniu uzupełniającym

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:
15.02.2016r.  –  08.03.2016r.
21.04.2016r.  –  01.08.2016r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy:
09.03.2016r – 16.03.2016r.
03.08.2016r. – 10.08.2016r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych:
31.03.2016r.
11.08.2016r.
4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
08.04.2016r.
16.08.2016r. – 19.08.2016r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych:
11.04.2016r.
22.08.2016r.

Skip to content