Doświadczenia i eksperymenty w grupie IV

Zabawy badawcze, doświadczenia i eksperymenty uatrakcyjniają proces wychowawczo – dydaktyczny i pobudzają dzieci do twórczego działania i myślenia. Tego rodzaju zabawy są kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają swoją wiedzę, uruchamiają wyobraźnię, koncentrację uwagi, spostrzegawczość i wytrwałość. Działając, dziecko myśli, poznaje zjawiska i ich cechy, właściwości i zależności przyczynowo – skutkowe. W grupie IV zostały wykonane doświadczenia: „Gumowe jajo”, „Kolorowy deszcz”, „Ciecz nienewtonowska” i „Tworzenie ciastoliny”. Z wykonywanych doświadczeń dzieci czerpią wiele radości. Jest to dla nich wspaniała zabawa. 

Skip to content