,,Dbajmy o przyrodę”

22 .02. 2013 roku dzieci 5 i 6 letnie uczestniczyły w spotkaniu z panią leśnik z Świętokrzyskich Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Celem spotkania było zapoznanie dzieci z fauną i florą najbliższej okolicy, znaczeniem lasów dla człowieka i zwierząt oraz formami ochrony przyrody. Na zakończenie prelekcji pani leśnik rozdała dzieciom książeczki o tematyce przyrodniczej.

Skip to content