,,Czy internet jest dla dzieci?”

Dnia 29.10.2014r. odbyło się rozstrzygniecie Przeglądu Plastycznego dla dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców pt:”Czy Internet jest dla dzieci”?
Organizatorem przeglądu jest Przedszkole Samorządowe nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi im. ,,Świętokrzyskie Skrzaty” w Kielcach.
Patronat honorowy: Grzegorz Świerszcz – Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego.
Wśród gości byli Pani dyrektor Barbara Szostak Pani Wojewoda Bożentyna Pałka-Koruba, Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój Waldemar Sikora.
Celem konkursu było uświadomienie dzieciom zalet i zagrożeń powstałych w wyniku korzystania
z internetu, stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecko-rodzic, propagowanie wśród dzieci sztuki plastycznej.
Dzieci i rodzice byli bardzo zaangażowani w wykonanie prac Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki.

Skip to content