ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonywanie kontroli przewodów kominowych.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie kontroli przewodów kominowych w budynku przedszkola.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy wraz z zaparafowanym wzorem umowy należy złożyć w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12 lub przesłać e-mailem na adres: pp3@oswiata.busko.pl (Zał. Nr 1 z pieczątką i podpisem oraz wzór umowy z parafkami) w terminie do 21 grudnia 2023 r. do godz. 1000,

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się 21 grudnia 2023 r. o godz. 1030.
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku z możliwością przedłużenia.

Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
Rejonowy Zakład Usług Kominiarskich
ul. Kościuszki 60
28-100 Busko-Zdrój

wartość zamówienia: 1000,00 zł

Skip to content