ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na wykonywanie czynności konserwacyjnych dwóch dźwigów towarowych w 2024 r.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie czynności konserwacyjnych dwóch dźwigów towarowych o udźwigu Q-100 kg każdy, zainstalowanych w budynku przedszkola.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1, a cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonywanym zadaniem.
Formularz ofertowy wraz z zaparafowanym wzorem umowy należy złożyć w budynku Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12 lub przesłać e-mailem na adres: pp3@oswiata.busko.pl (Zał. Nr 1 z pieczątką i podpisem oraz wzór umowy z parafkami) w terminie do 21 grudnia 2023 r. do godz. 1000.

Rozstrzygnięcie ofert odbędzie się dnia  21 grudnia 2023 r. o godz. 1015.
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Do oferty należy dołączyć:
1. Zaświadczenie uprawniające do konserwacji dźwigów towarowych, bądź towarowo-osobowych.

Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
INTERLIFT Sp. z o.o.
ul. Powstańców 50
31-422 Kraków

wartość zamówienia: 861,00 zł/mc

Skip to content