ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ na dostawę artykułów spożywczych w 2023 roku.

Publiczne Przedszkole Nr 3 w Busku-Zdroju zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę artykułów spożywczych do  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju.
Oferta winna być sporządzona na załączonym druku Formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, a cena powinna zawierać wszystkie koszty.
Formularz ofertowy oraz zaparafowany wzór umowy, stanowiący załącznik nr 2 należy złożyć w
nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem „Oferta na dostawę artykułów spożywczych” w terminie do 28 grudnia 2022 r. do godz. 1200,  w sekretariacie  Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku – Zdroju z siedzibą na os. Sikorskiego 12.
Otwarcie ofert i negocjacje cenowe odbędą się 28 grudnia 2022 r., godz. 1245.        
Umowa zawarta zostanie na okres 1 roku tj. od  01.01.2023 – 31.12.2023 r.
Załączniki:
– druk formularza ofertowego – załącznik nr 1,
– wzór umowy – załącznik nr 2 (do zaparafowania).

29 grudnia 2022

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

P.H.U. „SAWA” Sp.j.
ul. Wojska Polskiego 35b
28-100 Busko-Zdrój

Skip to content