Zajęcia logopedyczne w przedszkolu

W każdy piątek w naszym przedszkolu odbywają się zajęcia logopedyczne prowadzone przez Panią logopedę Anię Musiał. Razem z panem Języczkiem dzieci ćwiczą swoje buzie: policzki, język, wargi; ćwiczą poprawną wymowę trudnych głosek: sz, ż, cz, dż, r; powtarzają wierszyki, rymowanki, łamańce językowe. Pamiętajmy! Poprawna wymowa jes bardzo ważna. Dziecko, które nie mówi poprawnie pod wzgłędem artykulacyjnym (wadliwie wymawia głoski – najczęściej: sz, ż, cz, dż, r), myli głoski (np. s-sz, z-ż, c-cz, dz-dż, r-l); mówi niedokładnie, niewyraźnie, zniekształca słowa – prawdopodobnie będzie miało trudności w nauce czytania i pisania, zwłaszcza w pisaniu ze słuchu. Dlatego tak ważny jest udział dzieci w zabawach i zajęciach logopedycznych, które usprawniają narządy mowy. 
Porady logopedyczne dla Rodziców do pobrania (tutaj)

 

Skip to content