„Rytmika”

Wychowanie rytmiczno-muzyczne, krótko mówiąc „rytmika” stawia sobie zadanie, by przez muzykę i ruch wspierać dziecko we wszechstronnym rozwoju i wychowywać go.
W naszym przedszkolu w/w zajęcia prowadzone są przez Panią Beatę Karbowniczek i Łukasza Kosałę w każdej grupie w poniedziałki. Przedszkolaki bardzo chętnie biorą w nich udział, gdyż podczas spotkań angażowane są w radosne muzyczne i ogólnorozwojowe aktywności, uczą się samodzielności i interakcji z rówieśnikami. Zajęcia te pomagają w kształtowaniu wrażliwości na muzykę, uczą właściwych reakcji na bodźce muzyczne i aktywnego słuchania muzyki. Zapewniają również bezpośredni kontakt z instrumentami muzycznymi.{gallery}2015/rytmika/{/gallery}

Skip to content