Rekrutacja do przedszkola 2020/2021

# Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 28 stycznia 2020 r. (pdf)

# Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (pdf)

# Instrukcja dla rodziców dotycząca rekrutacji do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 (pdf)

# Ogłoszenie dotyczące składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (pdf)

# Druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (do pobrania)

# Wniosek o przyjęcie dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 na rok szkolny 2020/2021 (do pobrania)

# Załącznik Nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny (do pobrania)

# Załącznik Nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziacka (do pobrania)

# Załącznik Nr 3 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego, studiach lub nauce w systemie dziennym rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Załącznik Nr 4 – oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do tego samego przedszkola (do pobrania)

# Załącznik Nr 5 – oświadczenie o położeniu przedszkola od miejsca zamieszkania dziecka lub miejsca pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych (do pobrania)

# Potwierdzenie woli uczęszczania dziecka do Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (do pobrania)

Skip to content