Nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel współorganizujący kształcenie

Ogłoszenie dotyczące naboru na nauczyciela współorganizującego kształcenie (pdf)

Załącznik Nr 1 – kwestionariusz osobowy dla ubiegajacego się o zatrudnienie (do pobrania)

Załącznik Nr 2 – oświadczenia (do pobrania)

Załącznik Nr 3 – oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (do pobrania)

Załącznik Nr 4 – klauzula informacyjna (do pobrania)

Skip to content