Dokumenty

# Statut Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju (pdf)

# Koncepcja pracy Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdroju na lata 2020/2021 – 2023/2024 (pdf)

# Podstawa programowa wychowania przedszkolnego (pdf)

# Program wychowawczy (pdf)

# Prawa dziecka (pdf)

# Innowacja pedagogiczna „Z KULTURĄ MI DO TWARZY” (pdf)

# Projekt edukacji przyrodniczo-ekologicznej „PODRÓŻE DO KRAINY PRZYRODY” (pdf)

# Innowacja pedagogiczna”Easy English” (pdf)

# Informacja o alergenach (pdf)

# Deklaracja dostępności (pdf)

 

 

 

 

Dokumenty archiwalne

Skip to content