Akcja „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic”

Aby podziękować funkcjonariuszom Straży Granicznej, Wojska Polskiego oraz Policji za ich trud oraz poświęcenie przedszkolaki przyłączyły się do akcji „Dzieci rysują dla obrońców naszych granic” rekomendowanej przez Ministra Edukacji i Nauki. Powstało bardzo dużo oryginalnych prac w formie laurek, rysunków, obrazków wykonanych w grupach, jako prace zbiorowe oraz indywidulanych przyniesionych przez chętne dzieci. Wszystkie prace dzieci zaniosły na pocztę, skąd zostaną przekazane „Obrońcom granicy”. 

Skip to content