Akcja charytatywna ,,Góra grosza”

09. XII 2013 roku w Publicznym Przedszkolu Nr 3 odbył się XIV finał akcji charytatywnej „Góry grosza”. Jej celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowujących się poza własną rodzina w tym na tworzenie i dofinansowanie rodzinnych domów dziecka. W akcji udział wzięły dzieci ze wszystkich grup wiekowych. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem zbierały monety-łącznie udało się zebrać 564.08 zł.Celem przedsięwzięcia było uświadomienie dzieciom, że oddając chociaż jeden grosz można zrealizować wielkie przedsięwzięcia na rzecz dzieci w trudnej sytuacji życiowej.

Skip to content